سجی

ریشه: سجو (س.ج.و)
۱ مورد یافت شد

سَجَی

بِسُورَةِ الضُّحَی وَ اللَّیْلِ اِذَا سَجَی. (نبویه، ص: ۲۵۹, س:۱۲)