ریشه:

ذر (ذ.ر)

۱ مورد یافت شد

ذرْ

یَا طَاهِی، یَا ذرْ، یَا طمنه، یَا طنات. (باقریه، ص: ۴۵, س:۲)