ریشه:

دردائیل (د.ر.د.ا.ئ.ی.ل)

۱ مورد یافت شد

دَرْدَائِیلَ

اِنْ کَانَ لِلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ ابْنِ فَاطِمَةَ عِنْدَکَ قَدْرٌ، فَارْضَ عَنْ دَرْدَایِیلَ، وَ رُدَّ عَلَیْهِ اَجْنِحَتَهُ وَ مَقَامَهُ مِنْ صُفُوفِ الْمَلَایِکَةِ. (نبویه، ص: ۵۸۵, س:۱۹)