ریشه:

خضرم (خ.ض.ر.م)

۱ مورد یافت شد

الْخَضَارِمَةِ

یَا ابْنَ الْخَضَارِمَةِ الْمُنْتَجَبِینَ. (مهدویه، ص: ۳۱۶, س:۱۷)