ریشه:

جسس (ج.س.س)

۱ مورد یافت شد

تُجَسُّ

سُبْحانَکَ لا تُحَسُّ، وَ لَا تُجَسُّ وَ لَا تُمَسُّ، وَ لَا تُکَادُ وَ لَا تُماطُ، وَ لَا تُنازَعُ وَ لَا تُجارَی، وَ لَا تُمارَی، وَ لَا تُخادَعُ وَ لَا تُماکَرُ. (سجادیه، ص: ۳۱۹, س:۴)