ریشه:

جذل (ج.ذ.ل)

۱ مورد یافت شد

جَذَلاً

وَ اجْعَلِ الْمَوْتَ لی جَذَلاً وَ سُرُوراً. (سجادیه، ص: ۲۰۷, س:۱)