ریشه:

برذن (ب.ر.ذ.ن)

۱ مورد یافت شد

بَرْذُونَکَ

قَوَّاکَ اللَّهُ یَا اَبَا هَاشِمْ وَ قَوَّی بَرْذُونَکَ. (هادویه، ص: ۱۹۹, س:۳)