ریشه:

ال (ا.ل)

۱ مورد یافت شد

ال

یَا اِهْیاً، اَشَرَاهِیّاً آذونَا اَصْباوُثَ ال شدای. (باقریه، ص: ۴۲, س:۱۰)