ریشه:

اصباوث (ا.ص.ب.ا.و.ث)

۲ مورد یافت شد

اَصْباوُثَ

یَا اِهْیاً، اَشَرَاهِیّاً آذونَا اَصْباوُثَ ال شدای. (باقریه، ص: ۴۲, س:۱۰)

اَصْبَاؤُثَ

دُعَاءُ ابْرَاهِیمَ (ع)؛ یَا آهِیّاً شَرَاهِیّاً آذُونِی اَصْبَاوُثَ آلِ شَدَایَ. (نبویه، ص: ۳۱, س:۱۹)